اپلیکیشن ترافیکستان
ارسال شده توسط:حامد | تاریخ:12-28-2017
بیشتر
0 دیدگاه
نصب ۱۱ تابلوی اپلیکیشن تخصصی مدیریت پسماند در شهر
ارسال شده توسط:حامد | تاریخ:12-28-2017
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد: نصب ۱۱ تابلوی اپلیکیشن تخصصی مدیریت پسماند در شهر تبليغات شهري مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت:‌ ۱۱ تابلوی اپلیکیشن تخصصی مدیریت پسماند در سطح شهر نصب می شود. امیر حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پسماندها به ۳ دسته تر، خشک و خطرناک تقسیم بندی می شود که شهروندان باید هریک را از یکدیگر جداسازی کنند. وی با اشاره به اینکه باید جداسازی پسماندها بین شهروندان نهادینه شود، عنوان کرد: از همین رو اپلیکیشن BAZ-R راه اندازی…
بیشتر
0 دیدگاه
معاونت فرهنگی شهرداری منطقه 9
ارسال شده توسط:حامد | تاریخ:12-28-2017
بیشتر
0 دیدگاه
سازمان مدیریت پسماند
ارسال شده توسط:حامد | تاریخ:12-28-2017
بیشتر
0 دیدگاه